Relació de subvencions nominatives 2019


 • Exp. 65-2019: Club Atletisme Son Servera - G57997520 -

Foment de l'esport en el terme municipal de Son Servera, amb la intenció de:

a) Incentivar la pràctica de l'esport.
b) Crear un clima de mobilitat, acció, desenvolupament i diversió.
c) Proposar accions concretes per a un canvi d'actituds i comportaments oberts respecte a l'educació física i la salut.

Import concedit: 7.000,00 euros

Text complet

 • Exp. 1074-2019: CD Serverense - G07721020 -

Foment de l'esport en el terme municipal de Son Servera, amb la intenció de:

a) Incentivar la pràctica de l'esport.
b) Crear un clima de mobilitat, acció, desenvolupament i diversió.
c) Proposar accions concretes per a un canvi d'actituds i comportaments oberts respecte a l'educació física i la salut.

Import concedit: 25.000,00 euros

Text complet

 • Exp. 1230-2019: Dignitat i Feina - G57670770 -

a) Afavorir la inserció social i laboral de persones especialment desfavorides, en situació d'exclusió social.

b) Facilitar formació ocupacional per aconseguir feina.

c) Que les feines que se promoguin respectin els drets laborals i els camps de feina de tercers.

Import concedit: 6.000,00 euros

Text complet

 • Exp. 1265-2019: Estel de Llevant - G07815905 -

Col·laboració financera i coordinació tècnica entre l'Ajuntament de Son Servera i l'Associació Pro-Salut Mental Estel de Llevant, per al manteniment de les accions i projectes d'atenció a les persones afectades per malalties mental, així com el manteniment del centre social de l'associació.

Import concedit: 7.423,20 euros

Text complet

 • Exp. 1310-2019: Taekwondo Son Servera - G57776452 -

Foment de l'esport en el terme municipal de Son Servera, amb la intenció de:

a) Incentivar la pràctica de l'esport.
b) Crear un clima de mobilitat, acció, desenvolupament i diversió.
c) Proposar accions concretes per a un canvi d'actituds i comportaments oberts respecte a l'educació física i la salut.

Import concedit: 2.000,00 euros

Text complet

 • Exp. 1708-2019: Associació de Jubilats de Cala Millor - G07721020 -

Incentivar la promoció i defensa dels interessos dels associats per a l 'objectiu d'assolir una major i millor qualitat de vida de les persones grans.

Import concedit: 1.200,00 euros

Text complet

 • Exp. 1791-2019: Fundació Deixalles - G07255953 -

Donar una resposta pedagògica per a la inserció sociolaboral de persones derivades dels Serveis Socials de Son Servera.

Import concedit: 13.300,00 euros

Text complet

 • Exp. 2180-2019: Aproscom Fundació - G07065386 -

Col·laboració financera i tècnica per dur a terme programes d'activitats d'oci durant l'estiu dirigits a persones dependents amb discapacitat intel·lectual en edat escolar del municipi de Son Servera.

Import concedit: 6.000,00 euros

Text complet

 • Exp. 2700-2019: Associació de Gent Gran de Cala Millor - G07892763 -

Incentivar la promoció i defensa dels interessos dels associats per aconseguir una major i millor vida de les persones grans.

Import concedit: 1.200,00 euros

Text complet

 • Exp. 2934-2019: Son Servera Bàsquet - G57849945 -

Foment de l'esport en el terme municipal de Son Servera, amb la intenció de:

a) Incentivar la pràctica de l'esport.
b) Crear un clima de mobilitat, acció, desenvolupament i diversió.
c) Proposar accions concretes per a un canvi d'actituds i comportaments oberts respecte a l'educació física i la salut.

Import concedit: 6.000,00 euros

Text complet

 • Exp. 2936-2019: Associación de Daño Cerebral Sobrevenido DACESMA - G57312324 -

Col·laborar per garantir l'atenció directa tant a l'usuari com a les seves famílies, informant, assessorant, donant suport i guiant en el procés de canvi que l'accident o la malaltia provoca en les seves vides i derivar els recursos més addients depenent de les necessitats individuals i familiars.

Import concedit: 6.000,00 euros

Text complet

 • Exp. 2980-2019: Club de Golf Son Servera - G07049513 -

Foment de l'esport en el terme municipal de Son Servera, amb la intenció de:

a) Incentivar la pràctica de l'esport.
b) Crear un clima de mobilitat, acció, desenvolupament i diversió.
c) Proposar accions concretes per a un canvi d'actituds i comportaments oberts respecte a l'educació física i la salut.

Import concedit: 1.500,00 euros

Text complet

 • Exp. 3038-2019: Club de Futbol de Cala Millor - G57904708 -

Foment de l'esport en el terme municipal de Son Servera, amb la intenció de:

a) Incentivar la pràctica de l'esport.
b) Crear un clima de mobilitat, acció, desenvolupament i diversió.
c) Proposar accions concretes per a un canvi d'actituds i comportaments oberts respecte a l'educació física i la salut.

Import concedit: 4.500,00 euros

Text complet

 • Exp. 3067-2019: Col·legi Sant Francesc d'Assís - R0700549I -

Establiment de les bases per a la col·laboració necessària per al manteniment de les accions i projectes d'escoleta matinera.

Import concedit: 4.700,00 euros

Text complet

 • Exp. 3246-2019: Associació Gent Gran de Son Servera - G07229735 -

Foment de l'esport en el terme municipal de Son Servera, amb la intenció de:

a) Incentivar la pràctica de l'esport.
b) Crear un clima de mobilitat, acció, desenvolupament i diversió.
c) Proposar accions concretes per a un canvi d'actituds i comportaments oberts respecte a l'educació física i la salut.

Import concedit: 2.700,00 euros

Text complet


 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies