Margalida Bonet Cabrer

Margalida Bonet Cabrer

Independents

Regidora de Serveis Socials, Igualtat, LGTBI, Participació ciutadana i Normalització Lingüistica.


 • Serveis Socials
  • Coordinació amb el departament de Benestar Social.
  • Ajudes i assistència.
  • Centres d'Estades Diürnes.
  • Relacions amb les institucions en matèria de Serveis Socials.
 • Igualtat i LGTBI
  • Polítiques dirigides a fer real i efectiva la igualtat entre dones i homes i l'erradicació de tota forma de discriminació.
  • Treballar a favor dels drets i de la no-discriminació de les persones LGTBI.
 • Participació ciutadana
  • Relacions amb associacions i entitats ciutadanes.
 • Normalització lingüística
  • Promoció i difusió de la llengua catalana.
  • Coordinació del departament de Normalització lingüística.
  • Competències assenyalades en el Reglament de Normalització Lingüística municipal.

 • Contacte:

mail: marga.bonet@sonservera.es

Telèfon: 971 567 002

 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies