Convocatòria d'una borsa de treballadora i treballador social (1648/2019)

Decret 1648/2019, de data 15 de novembre de 2019

Convocatòria pel sistema de concurs d'una borsa de treball ordinària de treballadora i treballador social, amb caràcter de funcionari interí, grup / subgrup A2, escala d'administració especial, subescala tècnica, per a la cobertura de les necessitats que puguin subvenir per les necessitats de servei.

Actualitzacions:

  • Bases de la convocatòria.
  • Model de presentació de sol·licituds.
  • Llista provisional d'admesos i exclosos.
  • Estimació de recurs de resposició i modificació de bases.
  • Model modificat de declaración responsable i sol·licitud.
  • Llista definitiva de persones admeses i excloses.
  • Decrets d'errada material en llista definitiva de persones admeses i excloses.
  • Constitució de la borsa de treballador/a social.

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies