Convocatòria de borsa de treball de professorat per a l'escola de música (2021-0768)

Decret 2021-0768, de data 26 de maig de 2021

Convocatoria, amb carácter extraordinari és la selecció de personal laboral temporal, per obra o servei, mitjançant el procediment de concurs, per crear una borsa de treball de professorat de diverses especialitats musicals per a l'Escola Municipal de Música,
d'acord amb els articles 10 i 11 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut de l'Empleat Públic, atès que les borses precedents resulten insuficients i la necessitat i urgència per tal de poder desenvolupar els supòsits de l'Escola

Actualitzacions:

 • Bases de la convocatòria.
 • Termini per a la presentació de sol·licituds fins el 30 de juny de 2021. La sol·licitud por presentar-se:
  • Telemàticament, mitjançant aquest enllaç.
  • Presencialment. Per a la seva comoditat, sol·licit cita prèvia a aquest enllaç.
   • OAC Ajuntament de Son Servera, a plaça Sant Ignasi, 1 - Son Servera
   • OAC Cala Millor, al carrer Llorer, 3 (Edifici de la Policia Local) - Cala Millor
 • Si opta per presentar la sol·licitud de manera presencial, en cas de fer-ho en nom d'una altra persona, recordau que haurà d'aportar una autorització de la persona representada.
 • Llista d'admesos i exclosos.
 • Qualificacions.
 • Constitució de la borsa.

 •  

  Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

  Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

  ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

  Panel Cookies