Programes 0-3 anys

Programes 0-3 anys


  • UN ESPAI PER CRÉIXER

Descripció

L'Espai per créixer és un espai d'intercanvi i reunió en què es parla de temes relacionats amb la criança dels infants: salut, alimentació, vincle afectiu, joc, pautes educatives...

Objectius

Oferir suport a famílies amb fills i filles de 0 a 3 anys, en un context de grup en el qual es propiciï l'intercanvi d'experiències i vivències entre les famílies participants.

Persones destinatàries

Famílies amb infants de 0 a 3 anys.

Temporalització

Del 4 de noviembre al 9 de desembre, cada dijous de 17.00 h a 18.00 h a les Escoles Velles.

Observacions

Les inscripcions l'han de fer directament les famílies, preferentment en el termini de la matrícula de l'Escola d'Educació de Persones Adultes a les Escoles Velles o al correu electrònic educacio@sonservera.es. Les places són limitades.

  • UNA MALETA PLENA DE CONTES... COEDUCATIUS

Descripció

El conte és un recurs que acompaña el desenvolupament dels infants a través de les imatges i del llenguatge. En aquesta etapa els nins i nines es van descobrint a si mateixos i també el món que els envolta.

Per aquest motiu hem fet una selección de contes aplicant criteris coeducatius.

Objectius

Col·laborar amb l'escola en el desenvolupament del gust per la lectura dels infants.
Oferir contes no sexistes adaptats a l'etapa evolutiva dels infants.
Col·laborar amb l'escola en el foment de les actituds de respecte.

Temporalització

Al llarg de tot el curs escolar (la disponibilitat del programa depèn de la demanda).

Observacions

S'entrega una maleta en préstec ambt tots els contes.

  • CONTES A LA COA DEL DRAC

Descripció

El drac que porta contes a la cua per tocar, mirar o contar. És una capsa de contes en préstec.

Objectius

Fomentar el gust per la lectura dels infants de 0-3.
Col·laborar a través dels contes en l'acompanyament del desenvolupament dels infants.

Centres destinataris

Centres 0-3 anys.

Temporalització

Al llarg del curs escolar (la disponibilitat del programa depèn de la demanda).

Observacions

El programa consisteix en una capsa de llibres. En cas que hi hagi material de treball, se'n lliurarà un exemplar fotocopiable.

  • SANT ANTONI PETIT. LA SENALLA DE SANT ANTONI

Descripció

Proposta per treballar la festa de Sant Antoni.

Objectius

Introduir els infants en les tradicions de la festa de Sant Antoni a Son Servera.

Grups destinataris

Infants de 2 - 3 anys.

Temporalització

El material s'entregarà a partir del dia 10 de gener.

Observacions

Tot el material del programa se pot tocar i utilitzar de la manera que considerin les educadores per el seu grup. S'ha elegit la senalla perquè forma part de la imatge de la festa.


 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies