Revisió Normes Subsidiàries del planejament del municipi de Son Servera


Aprovació definitiva amb data 28 de març de 2014 de la Revisió de les Normes Subsidiàries del planejament del municipi de Son Servera.


 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies