Programes de prevenció i orientació

Programes de prevenció i orientació


  • INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA EN ASPECTES EMOCIONALS I CONDUCTUALS

Descripció

Intervencions adreçades a resoldre els problemes conductuals i emocionals que puguin interferir en el procés educatiu dels infants.

Objectius

Disminuir les conductes que puguin interferir en l'adequat procés educatiu dels nins i nines.
Tractar aquells problemes emocionals que puguin interferir en el procés educatiu dels nins i nines.

Persones destinatàries

Adreçat a alumnes d'infantil i de primària dels centres públics del municipi.

Temporalització

Al llarg del curs escolar.

Observacions

Aquest servei es pot sol·licita a través del tutor o de la tutora del centre escolar, o directament al telèfon 971 56 79 51 o al correu antonia.lechon@sonservera.es.

  • PROGRAMA DE PREVENCIÓ DE L'ASSETJAMENT ESCOLAR. BULLYING

Descripció

Programa que pretén sensibilitzar els nins i nines envers el tema de l'assetjament escolar mitjançant dues sessions de formació a l'aula.

Objectius

Reconèixer les situacions d'assetjament escolar i els seus principals actors. Conèixer les eines bàsiques d'enfrontament davant les situacions d'assetjament

Cursos o grups destinataris

Alumnes de 5è i 6è de primària dels centres públics del municipi. El programa es pot adaptar a altres grups de primària en els quals es consideri adient treballar aquesta problema.

Es pot oferir una sessió per a pares i mares si el centre ho considera addient.

Temporalització

Dues sessions a l'aula del grup.

Observacions

Aquest programa el poden sol·licitar els tutors o tutores de cada clase.

  • PROGRAMA 'ATURA'T A PENSAR EN LA IGUALTAT!'

Descripció

Sessió a l'aula per reflexionar sobre la igualtat entre homes i dones.

Objectius

Conscienciar els nins i les nines sobre les desigualtats entre homes i dones que per raons de gènere succeeixen actualment i/o han succeït al llarg de la història. Reflexionar sobre els prejudicis associats al gènere.

Destinataris

6è primària. Prevenció de la violència de gènere en parelles adolescents.

3r primària. Juguetes per a tothom!

Temporalització

6è primària, al voltant del 25 de novembre. 3r primària, abans de Nadal.

Observacions

Aquest programa el poden sol·licitar els tutors o les tutores de cada clase.

  • PROGRAMA 'ET FA GANES AFRONTAR LA TIMIDESA?'

Descripció

Programa per treballar la timidesa quan limita les possibilitats dels infants i els incapacita en l'àmbit social i escolar.

Objectius

Minvar el patiment d'aquests infants en les situacions de relació social.
Disminuir la possibilitat de patiment d'assetjament escolar.

Cursos o grups destinataris

Alumnes de primària dels centres públics del municipi que vulguin millorar la seva conducta dins l'aula.
Grup de 3 a 5 alumnes per nivell d'edat.

Temporalització

Al llarg del curs escolar

Observacions

El programa el poden sol·licitar els tutors o tutores de cada clase.

  • PROGRAMA DE COMPETÈNCIES SOCIALS I EMOCIONALS

Descripció

Programa que imparteix la psicòloga municipal dins l'aula, en el qual es treballen les habilitats socials i les competències emocionals personals en un context de grup.

Objectius

Augmentar l'autoestima personal dels infants.
Treballar diferents pautes de comportament social.
Ser conscient de la relació entre pensaments, emocions i accions.

Destinataris

Alumnes de 4t de primària dels centres públics del municipi.

Temporalització

10 sessions a l'aula del grup.

Observacions

Aquest programa el poden sol·licitar els tutors o les tutores de cada clase.

  • PROGRAMA D'HABILITATS SOCIALS

Descripció

Programa que imparteix la psicòloga municipal dins de l'aula, en el qual es treballen diferents habilitats socials per tal de millorar la relació d'un grup d'alumnes amb els companys i les companyes.

Objectius

Augmentar l'autoestima personal dels infants. Treballar diferents pautes de comportament social. Treballar els sentiments que ens provoquen fets futurs: viatge d'estudi, entrada a l'IES...

Destinataris

Alumnes de 6è de primària dels centres públics que presentin mancances en àmbit social.

Temporalització

4 o 5 sessions dins un espai de l'aula amb l'alumnat que ho necessiti dels diferents cursos de 6è.

Observacions

El programa el poden sol·licitar els tutors o les tutores de cada clase.

  • PERDUTS EN UN PREJUDICI. PREVENCIÓ XENOFÒBIA

Descripció

Sessió d'aula impartida per la psicóloga municipal, en la qual es possa en context l'existència de prejudicis i estereotips quant a les diferents cultures amb l'objectiu de conscienciar sobre el fet de la diferència i el dret a la igualtat.

Objectius

Posar de manifest l'existència dels prejudicis i estereotips envers les altres cultures, tant en un mateix con en la resta.
Vincular els prejudicis i estereotips als conceptes de racisme i xenofòbia.
Reconèixer situacions de racisme i xenofòbia.
Abordar els sentiments associats a la inmigració.
Treballar els conceptes d'igualtat i diferència.

Cursos o grups destinataris

Alumnes de 5è de primària dels centres públics.

Temporalització

Una sessió d'hora i mija de durada. Segon trimestre, al voltant del 21 de març, Dia de l'Eliminació de la Discriminació Racial.

Observacions

Aquest programa el poden sol·licitar els tutors o les tutores de cada classe.


 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies