Dinàmica educativa. Visites

L'Ajuntament de Son Servera


  • CONEIX LA POLICIA LOCAL

Descripció

Visita guiada a l'edifici de la Policia Local. En acabar la visita s'entregarà un document de treball per fer a l'aula.

Objectius

Conèixer la tasca que realitza la policia. Conèixer les dependències, els vehicles i els aparells que utilitza la policia per realitzar les seves funcions.

Cursos o grupos destinataris

2n curs de primària.

Temporalització

Al llarg del curs escolar, prèvia coordinació tutors / SEM / Policia.

Observacions

La visita guiada la realizarà la policía amb el suport de la psicòloga i pedagoga municipals.

  • CONEIX L'HOTEL 

Descripció

Visita guiada a les diferents instal·lacions d'un hotel o aparthotel de Cala Millor. Es lliura un document de treball per fer a l'aula abans de la visita i un quadernet per l'alumne per fer després de la visita.

Objectius

Conèixer les instal·lacions i funcionament d'un hotel. Crear actituts de respecte i responsabilitat com a persones usuàries d'un establiment públic.

Cursos o grups destinataris

Grups de 5è curs de primària.

Temporalització

A partir del mes d'abril. L'activitat s'ha d'adaptar a les dates d'obertura de l'hotel.

Observacions

La visita es coordinarà entre els tutors i el SEM. El nombre d'alumnes que poden formar el grup i les dates de la visita s'hauran d'adaptar a la capacitat i disponibilitat de l'hotel.

  • CONEIX L'ESGLÉSIA NOVA

Descripció

A partir de l'observació i del guiatge, l'alumnat coneixerà distints aspectes relacionats amb l'edifici de l'Església Nova

Objectius

Aprendre a valorar i respectar el patrimoni històric. Iniciar-se en el reconeixement del patrimoni cultural. Conèixer diversos aspectes culturals i arquitectònics de l'Església Nova.

Cursos o grups destinataris

Grups de 3r curs de primària

Temporalització

A partir del 2n trimestre.

Observacions

La visita es coordinarà entre els tutors i el SEM (pedagoga i psicòloga). Per aquells grups que ho sol·licitin poden disposar d''un material complementari per treballar a l'aula després de la visita.

  • CONEIX L'AJUNTAMENT

Descripció

Visita guiada a les dependències de l'Ajuntament i als diferents departaments municipals per conèixer-ne el funcionament general. En acabar la visita, s'entregarà un document de treball a cada participant.

Objectius

Apropar l'administració local als nins i nines. Conèixer l'edific de l'Ajuntament. Conèixer el funcionament del plenari i les funcions dels diferents membres. Conèixer les funcions dels departaments municipals. Identificar alguns serveis públics que s'organitzen al municipi..

Cursos o grups destinataris

Grups de 4t curs de primària.

Temporalització

Durant el curs escolar. Les dates es concreten amb cada tutor/a que ho sol·liciti.

Observacions

La pedagoga i psicòloga municipal realitzen la programació i l'explicació general de la visita. El grup ha d'anar acompanyat en tot momento del professorat respectiu. Per motius d'organització dels grups es fa necessària la coordinació prèvia entre els tutors i el SEM.


 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies