Programes per a famílies

Assessorament familiar


  • ASSESORAMENT A FAMÍLIES

Descripció

Aquelles famílíes del municipi amb infant de 3 a 12 años poden rebre assessorament psicològic sobre temes relacionats amb el desenvolupament dels seus fills, tant en l'aspecte escolar com en l'afectiu o conductual.

Objectius

Oferir suport i assessorament a les famílies quant a aspectes educatius, emocionals i conductuals dels fills i de les filles.

Destinataris

Famílies del municipi amb infants de 3 a 12 anys.

Temporalització

Tot l'any als centres educatius i a les Escoles Velles.

Observacions

Aquest servei es pot sol·licitar a través del tutor o de la tutora del centre escolar, o directament al telèfon 971 567 951 o al mail antonia.lechon@sonservera.es .

  • PROGRAMA DE COMPETÈNCIES PARENTALS

Descripció

Taller grupal adreçat a mares i pares interessats a treballar les competències parentals des de la parentalitat positiva. El taller es basa en el Programa-guia per al desenvolupament de competències emocionals, educatives i parentals de la Dra. Raquel-Amaya Martínez González, del Departament de Ciències de l'Educació de la Universitat d'Oviedo.

Objectius

Facilitar l'adquisició d'estratègies personals, emocionals i educatives que permetin una dinàmica de convivència familiar positiva.

Destinataris

Pares i mares d'alumnes de tots els cursos de primària del municipi.

Temporalització

Divendres de 9.30 h a 11.30 h
6 sessions del 11/11/2022 al 16/12/2023
A les Escoles Velles de Son Servera

Observacions

Aquest programa només el poden sol·licitar les famílies. En tot cas, els tutors o les tutores de cada classe el poden recomanar si ho consideren oportú.


 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies