Programes per a famílies

Assessorament familiar


  • ASSESORAMENT A FAMÍLIES

Descripció

Aquelles famílíes del municipi amb infant de 3 a 12 años poden rebre assessorament psicològic sobre temes relacionats amb el desenvolupament dels seus fills, tant en l'aspecte escolar com en l'afectiu o conductual.

Objectius

Donar suport i assessorament en l'aspecte educatiu, emocional i conductual dels fills i filles.

Destinataris

Famílies del municipi amb infants de 3 a 12 anys.

Temporalització

Tot l'any als centres educatius i a les Escoles Velles.

Observacions

Es pot realitzar la demanda mitjançant el tutor/a del nin/a, directament al telèfon 971 567 951 o al mail antonia.lechon@sonservera.es .

  • PROGRAMA DE COMPETÈNCIES PARENTALS

Descripció

Taller grupal adreçat a mares i pares interessats a treballar les competències parentals des de la parentalitat positiva. El taller es basa en el Programa-guia per al desenvolupament de competències emocionals, educatives i parentals de la Dra. Raquel-Amaya Martínez González, del Departament de Ciències de l'Educació de la Universitat d'Oviedo.

Objectius

Facilitar l'adquisició d'estratègies personals, emocionals i educatives que permetin una dinàmica de convivència familiar positiva.

Destinataris

Pares i mares d'alumnes de tots els cursos de primària del municipi.

Temporalització

10 sessions a les Escoles Velles de Son Servera, divendres del 26 de novembre de 2021 al 18 de febrer de 2022.

Observacions

Aquest programa només el poden sol·licitar les famílies. En tot cas, els tutors o les tutores de cada classe el poden recomanar si ho consideren oportú.


 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies