Memòria

Aprovació definitiva: 28 de març de 2014. Publicat en BOIB núm.48 de 08 d'abril de 2014.


El Catàleg del Patrimoni de Son Servera actualment vigent es va aprovar el dia 28 de juliol de 2010. Aquesta aprovació incloïa unes prescripcions que comportaven la no adaptació al Plan Territorial de Mallorca.

Per esmenar les deficiències apuntades es va redactar una nova versió del Catàleg que no es va aprovar, segons consta en el certificat de dia 19 de juliol de 2012, redactat pel secretari delegat de la Ponència Tècnica d'Ordenació del Territori i Urbanisme del Consell Insular de Mallorca. Aquest certificat proposa esmenar una sèrie de noves deficiències, diferents d'aquelles establertes el 28 de juliol de 2010.

Així, es requereix una modificació del catàleg que complementi i esmeni les prescripciones i deficiències anteriorment anomenades.


 

 

Descàrrega d'arxius

Descargar archivo

Memòria
Tipus d'arxiu:PDF

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies