Modificacions Tom 1

Aprovació definitiva: 28 de març de 2014. Publicat en BOIB núm.48 de 08 d'abril de 2014.


Modificació del Catàleg de Patrimoni Històrico, Artístic, Arquitectònic i Paisatgístic, i esmena de deficiències / complement de prescripcions dels acords d'aprovació definitiva del catàleg del 28 d'octubre de 2012 i 18 de juny de 2012.

Contingut del Tom 1.2

  • Memòria explicativa
  • Normativa
  • Índex d'elements
  • Plànols

Substitueix completament el Tom 1 anterior, capítols i cartografia.


 

 

Descàrrega d'arxius

Descargar archivo

Modificacions Tom 1.2
Tipus d'arxiu:PDF

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies