Modificacions Tom 2

Aprovació definitiva: 28 de març de 2014. Publicat en BOIB núm.48 de 08 d'abril de 2014.


Modificació del Catàleg de Patrimoni Històrico, Artístic, Arquitectònic i Paisatgístic, i esmena de deficiències / complement de prescripcions dels acords d'aprovació definitiva del catàleg del 28 d'octubre de 2012 i 18 de juny de 2012.

Contingut del Tom 2.2

  • Correcció d'alguns elements en sòl urbà, substituint els anteriors. Fitxs sustitutives elements núm. 55, 56, 57, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97 i 98.
  • Modificació d'un element en sòl urbà, substituint la fitxa anterior. Fitxa sustitutiva element núm. 87.

 

 

Descàrrega d'arxius

Descargar archivo

Modificacions Tom 2.2
Tipus d'arxiu:PDF

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies