Modificacions Tom 3

Aprovació definitiva: 28 de març de 2014. Publicat en BOIB núm.48 de 08 d'abril de 2014.


Modificació del Catàleg de Patrimoni Històrico, Artístic, Arquitectònic i Paisatgístic, i esmena de deficiències / complement de prescripcions dels acords d'aprovació definitiva del catàleg del 28 d'octubre de 2012 i 18 de juny de 2012.

Contingut del Tom 3.2

  • Correcció de alguns elements en sòlo rústic, substituint els anteriors. Fitxes substitutives elements núm. 1000, 1001, 1003, 1059, 1062, 1063, 1068 i 1069.
  • Incorporació de nous elements en sòl rústic. Noves fitxes elements número 1103, 1104, 1105 i 1106.
  • Modificació d'un element en sòl urbà, sustituint la fitxa anterior. Fitxa substitutiva element núm. 1003.

 

 

Descàrrega d'arxius

Descargar archivo

Modificacions Tom 3.2
Tipus d'arxiu:PDF

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies