Modificacions Tom 4

Aprovació definitiva: 28 de març de 2014. Publicat en BOIB núm.48 de 08 d'abril de 2014.


Modificació del Catàleg de Patrimoni Històrico, Artístic, Arquitectònic i Paisatgístic, i esmena de deficiències / complement de prescripcions dels acords d'aprovació definitiva del catàleg del 28 d'octubre de 2012 i 18 de juny de 2012.

Contingut del Tom 4.2

  • Jaciments arqueològics, en substitució de tot el capítol anterior. Fitxes substitutives dels elements, des del número 2000 fins el número 2030.
  • Incorporació de nous jaciments arqueològics. Noves fitxes elements número 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036 i 2037.
  • Esmena d'un element d'interès paisatgístic, sustituint l'anterior. Fitxa substitutiva de l'element número 3013.
  • Incorporació d'un nou element paisatgístic. Nova fitxa element número 3014.
  • Modificació d'un element d'interès paisatgístic, substituint l'anterior. Fitxa substitutiva de l'element número 3004.

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies