Servei de neteja viària

Servei de neteja viària


El servei de neteja viària, a més de la neteja de les voreres i de les calçades, inclou les següents tasques:

  • Neteges necessàries després de festes o celebracions
  • Baldeig de la via pública
  • Neteja dels escocells dels arbres i de les jardineres
  • Eliminació de pintades i grafits
  • Neteja de mobiliari urbà
  • Buidat de papereres
  • Neteja d'embornals
  • Manteniment de les àrees de joc infantil i dels seus elements

 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies