Servei de jardineria

Servei de jardineria


Les actuacions que integren el servei de jardineria són les següents:

  • Manteniment de l'arbrat (incloses les palmeres): neteja d'escocells, desherbatge, fertilització, reg, poda, abatiment d'arbres i eliminació de soques, etc.
  • Manteniment d'arbusts, enfiladisses, masses de flor, pasteres i jardineres
  • Manteniment de gespes
  • Manteniment de prats d'herba
  • Manteniment de solars municipals, etc.

 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies