04. Reglament del servei de subministrament d'aigua de Son Servera

Objecte i àmbit d'aplicació

El present Reglament, aprovat per acord plenari en base a les competències pròpies que reconeix la Llei de règim local a l'Ajuntament, té per objecte l'ordenació dels serveis de subministrament d'aigua en l'àmbit territorial de l'Ajuntament de Son Servera, així com regular les relacions entre el proveïdor del servei i els abonats o usuaris d'aquest.

 

 

Descàrrega d'arxius

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es