12. Ordenança municipal reguladora de la gestió del mercat setmanal de Cala Millor

Aprovació inicial: 20-mar-14. Publicació BOIB 67 de 15-mai-14

Art. 1. Objecte

Aquesta Ordenança té per objecte la regulació administrativa de la venda no sedentària exercida en els mercats ambulants del nucli urbà de Cala Millor, el seu règim de funcionament està sota els principis de la llibertat de mercat i salvaguarda dels drets del consumidor.

Data de publicació: 21 de mayo de 2014

Fecha inicio : 15 de mayo de 2014

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es