15. Reglament per a la prestació del servei de transport urbà de viatgers amb autobús

Aprovació inicial: 01-ago-08. Publicació BOIB 140 de 04-oct-08

Article 1

La prestació del Servei de Transport Urbà de Viatgers en Autobusos dins del terme municipal de Son Servera, es regirà pel disposat en aquest Reglament i resta de normes que li són d'aplicació.

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es