18. Ordenança municipal de publicitat dinámica

Aprovació en sessió de ple ordinària de dia 29 de març de 2016.

Publicació BOIB 59 de 10 de març de 2016

Article 1

Es considera publicitat, a l'efecte d'aquesta Ordenança, qualsevol forma de comunicació realitzada per persona física o jurídica, pública o privada, en l'exercici d'activitat industrial, comercial, artesanal, professional, de serveis o no lucrativa, amb la finalitat de promoure de forma directa o indirecta la contractació de béns i serveis de qualsevol naturalesa utilitzant per al seu exercici el domini públic municipal o zones privades de concurrència o servitud pública.

Data de publicació: 10 de mayo de 2016

Fecha inicio : 11 de mayo de 2016

 

 

Descàrrega d'arxius

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es