19. Reglament del comitè de seguretat i salut

Publicació BOIB 124 de 24-ago-10

Article 1. Objecte del reglament

El present reglament regula el funcionament del Comitè de Seguretat i Salut de l'Ajuntament de Son Servera, que és l'òrgan paritari i col·legiat de participació destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions de l'Ajuntament de Son Servera en matèria de prevenció de riscs laborals.

 

 

Descàrrega d'arxius

 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es