Aprovació prescripcions del catàleg (any 2014)

 • Publicació en el BOIB de l'acord d'aprovació

  BOIB núm.48, de 08 d'abril de 2014

 • Índex d'Elements Patrimonials

  Índex d'Elements Patrimonials, inclosos dins del catàleg.

  Aprovación definitiva: 28 de març de 2014. Publicat en BOIB núm.48 de 08 d'abril de 2014.

 • Memòria

  Aprovació definitiva: 28 de març de 2014. Publicat en BOIB núm.48 de 08 d'abril de 2014.

 • Modificacions Tom 1

  Aprovació definitiva: 28 de març de 2014. Publicat en BOIB núm.48 de 08 d'abril de 2014.

 • Modificacions Tom 2

  Aprovació definitiva: 28 de març de 2014. Publicat en BOIB núm.48 de 08 d'abril de 2014.

 • Modificacions Tom 3

  Aprovació definitiva: 28 de març de 2014. Publicat en BOIB núm.48 de 08 d'abril de 2014.

 • Modificacions Tom 4

  Aprovació definitiva: 28 de març de 2014. Publicat en BOIB núm.48 de 08 d'abril de 2014.

 • Plànols sòl rústic

  Aprovació definitiva: 28 de març de 2014. Publicat en BOIB núm.48 de 08 d'abril de 2014.

 • Plànols sòl urbà

  Aprovació definitiva: 28 de març de 2014. Publicat en BOIB núm.48 de 08 d'abril de 2014.

9 continguts

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies