Ratis i indicadors

Ratis i indicadors

Conjunt d'indicadors que permet descriure i analitzar, tant en termes anuals com evolutius, els trets principals dels pressupostos municipals i la situació econòmico-pressupostària de l'Ajuntament: endeutament, autonomia fiscal i financera, posició pressupostària, etcètera.

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies