Catàleg de tràmits

El Catàleg de tràmits està constituït per la relació de tots els tràmits oferts. D'aquesta manera, podeu conèixer l'oferta de tràmits municipals necessaris per obtenir llicències, permisos i autoritzacions. Cada tràmit presenta la informació completa necessària per realitzar la gestió, com ara la descripció, els terminis i requisits per iniciar la sol·licitud, terminis de resolució o la normativa aplicable.

Us podeu descarregar el formulari i imprimir-lo per formalitzar-lo tranquil·lament i posteriorment presentar-lo a l'Ajuntament.

Nom Document

Gestió tributària

GT07. Ajornament o fraccionament de deutes    
GT08. Compensació de deutes    

Medi ambient

MA01. Llicència de tinença d'animals perillosos    
MA02. Comunitat de regants de Son Servera    
MA03. Inscripció en el registre d'animals potencialment perillosos    
MA04. Adhesió a la recolida selectiva de residus porta a porta per a generadors singulars    
MA05. Renúncia d'animal    
MA06. Adopció d'animal    
MA07. Adhesió al programa d'inspecció tècnica de residus (ITR)    
MA08. Adhesió al programa de devolució de ingressos per la correcta gestió de la fracció orgànica    
MA09. Esterilització de moixos    
MA10. Ús privatiu dels horts urbans    
POD. Recollida de poda    
TRA. Recollida de mobles i trastos    

Ocupació de via pública

MR01. Autorització de parades en mercats    
MR02. Aportació de documentació per autorització de parades en mercats    
VP01. Ocupació de vía pública    
VP02. Llicència de gual    
VP03. Ocupació de via pública amb instal·lacions de temporada    
VP04. Ocupació de la via pública per mudances    

Pàgina 2 de 4,  70 continguts

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es