Catàleg de tràmits

El Catàleg de tràmits està constituït per la relació de tots els tràmits oferts. D'aquesta manera, podeu conèixer l'oferta de tràmits municipals necessaris per obtenir llicències, permisos i autoritzacions. Cada tràmit presenta la informació completa necessària per realitzar la gestió, com ara la descripció, els terminis i requisits per iniciar la sol·licitud, terminis de resolució o la normativa aplicable.

Us podeu descarregar el formulari i imprimir-lo per formalitzar-lo tranquil·lament i posteriorment presentar-lo a l'Ajuntament.

Nom Document

Ocupació de via pública

VP05. Llicència d'activitats artístiques al carrer    
VP06. Instal·lació fixa de pals verticals    

Padró i població

PA01. Inscripció en el padró municipal    
PA02. Canvi de domicili en el terme municipal de Son Servera    
PA03. Renovació del padró    
PA04. Baixa del padró    
PA05. Autoritzacions d'empadronament    
PA06. Reagrupament familiar    
PA07. Declaració responsable de progenitors per a la inscripció o canvi de domilici de menors no emancipats    
PA08. Baixa en el padró al domicili de residència    
PA09. Noces civils    

Serveis socials

SS01. Servei de teleassistència    
SS02. Targeta d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda    
SS03. Centre d'estades diürnas    
SS04. Ajuda a domicili    
SS05. Arrelament social    

Urbanisme

CO01. Permís de connexió al clavegueram    
UR01. Llicència d'obra major    
UR01b. Llicència d'obres per al tancament de solars i terrenys    
UR02. Comunicació prèvia per a l'execució d'obres    

Pàgina 3 de 4,  70 continguts

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es