Punt d'informació econòmica

Punt d'informació econòmica

En aquest apartat es mostren una sèrie d'indicadors sintètics, que permeten descriure i analitzar els trets principals dels pressupostos municipals i la situació econòmico-pressupostària de l'Ajuntament.

Es proporciona també informació relativa als comptes anuals, el cost efectiu dels serveis municipals, així com detall del deute públic i la seva evolució.

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies