Oferta educativa per a escoles

Presentació

Aquesta és la proposta dels Serveis Educatius Municipals dirigida als centres educatius d'Educació Infantil i de Primària del nostre municipi.

Com cada any recull les actuacions municipals dirigides als centres i a la comunitat educativa amb la finalitat de contribuir en la tasca educativa dels infants.

Trobareu diverses activitats i programes que treballen la cultura popular, l'animació a la lectura, el patrimoni, la diversitat cultural, l'orientació, l'assessorament i la prevenció.


Dori Moreno Gómez

Regidora d'Educació i Serveis Socials

OFERTA EDUCATIVA PER A ESCOLES CURS 2022 - 2023

Condicions generals

 • Per sol·licitar qualsevol activitat s'emplenar el full de sol·licitud adjunt i enviar-la a educacio@sonservera.es  
 • Les activitats s'adjudicaran per ordre d'arribada.
 • Els SEM comunicarà al professorat la disponibilitat de les activitats sol·licitades.
 • El préstec de les activitats és d'un mesa a partir de la data de lliurament.
 • Alguns programes proporcionen material fotocopiable.
 • En el material dissenyat pel Serveis Educatius Municipals ha d'aparèixer el segell de l'Ajuntament o que s'especifiqui l'autoria.

El professorat que sol·licita les activitats es compromet a:

 • Responsabilitzar-se del seu grup / classe durant l'activitat.
 • Garantir la preparació prèvia i l'aprofitament posterior de l'activitat.
 • Coordinar les activitats amb els SEM quant a objectius, continguts, temporalització, material, etc.
 • Comunicar als SEM l'anul·lació de l'activitat amb la màxima antelació possible.
 • No fer un ús indegut del material que lliura i no utilitzar-ho per a una altra finalitat que no sigui la pròpia d'aquesta oferta escolar.
 • Retornar el material en les dates previstes o l'ampliació del préstec.

Fitxa de sol·licitud d'activitats

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies