Els Serveis Socials Municipals de Son Servera han rebut més de 1.500 telefonades i han incrementat el nombre de prestacions ateses des del començament de l'Estat d'Alarma

Els Serveis Socials de Son Servera ha rebut més de 1.500 telefonades i han incrementat el nombre de prestacions ateses des del començament de l'Estat d'Alarma
Han apujat el nombre de casos de subministrament d'aliments, el nombre d'expedients i també les tramitacions de rendes.

Els Serveis Socials Municipals han estat una de les àrees que més volum de treball han assumit durant la crisi sanitària de la Covid-19 i la declaració d'Estat d'Alarma consegüent. En aquest sentit, les demandes de la ciutadania a causa de la situació han sofert un fort increment.

Primer, el servei d'aliments, que s'encarrega de facilitar aliments i elements de primera necessitat a qui ho necessita, ha passat d'atendre 122 casos el mes de febrer a atendre'n 183 el mes d'abril, cosa que suposa un increment de 54 nous casos en només dos mesos. Un increment progressiu que va començar a mitjan mes de març amb la declaració de l'Estat d'Alarma, quan en només 15 dies es varen sumar 29 famílies a aquest servei.

Per altra banda, els expedients tramitats pels Serveis Socials també han apujat de forma considerable. «Quan parlam d'expedients ens referim a persones que han acudit a nosaltres per fer alguna petició, ja sigui per demanar ajudes econòmiques, socials, d'alimentació o assessoraments», explica Margalida Bonet, regidora de l'àrea. En aquest cas, els expedients se situen actualment en els 199 en només els primers 4 mesos de l'any, mentre que en tot l'any 2019 se'n tramitaren 170 en total.

Les tramitacions de RESOGAS han estat també una de les activitats dels Serveis Socials amb més increment i és que, després que el Govern autonòmic aprovàs una remesa de rendes socials garantides extraordinàries per tal d'agilitzar tràmits administratius i poder tramitar-les telefònicament, l'Ajuntament de Son Servera n'ha tramitat un total de 127 en només tres setmanes. D'aquestes, 25 són d'aquests darrers dies del mes de maig, fet que demostra que la demanada seguirà creixent en els pròxims mesos.

A tot això, s'ha d'afegir el nombre de telefonades registrades que ha superat les 1.500 en aquests prop de 60 dies. Els Serveis Socials Municipals s'han reforçat durant aquesta crisi amb un treballador més i han augmentat el seu pressupost inicial per tal de poder fer front i donar resposta a totes les demandes.

Cal recordar també que aquest departament ha seguit atenent aquelles peticions fora de la Covid-19 i ha seguit atenent els casos ja existents de domicilis amb violència de gènere, menors en situació de risc o situacions de vulnerabilitat social, oferint atenció psicològica a qui ho ha necessitat o continuat amb el seu servei d'atenció domiciliària per a persones majors que també ha crescut durant el confinament.


Data de publicació: 13/05/2020

 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es