L'Ajuntament de Son Servera rep més de 270.000 euros de compensació pels costos assumits per la recollida selectiva corresponent a l'any 2019

L'Ajuntament de Son Servera rep més de 270.000 euros de compensació pels costos assumits per la recollida selectiva corresponent a l'any 2019
El reciclatge ha apujat amb més de 15 punts d'ençà que es va implementar el servei de recollida porta a porta en el 2015.

L'Ajuntament de Son Servera ha rebut 270.163,69 euros al 2019 d'ECOEMBES i ECOVIDRIO en compensació pel sobrecost que els municipis assumeixen per la implementació de la recollida selectiva. Concretament, 226.831,23 euros, la quantitat més gran, corresponen al reciclatge d'envasos lleugers, 23.141,46 euros al paper i cartó i els 20.191 euros restants al reciclatge de vidre.

Aquests ingressos nodreixen iniciatives municipals per incentivar la recollida selectiva dels establiments amb programes com el d'inspecció Tècnica de residus, el programa del FORM, el programa ITR per a comerços i amb el qual, de mitjana, els establiments adherits ja s'estalvien un 33% de la taxa de fems, o el programa de bonificacions per a hotels que els dóna un abonament pel correcte tractament de la matèria orgànica.

El 17 de maig es celebra el dia mundial del reciclatge, un reciclatge que a Son Servera ha augmentat 15 punts percentuals des del 2014 quan el percentatge de recollida selectiva tan sols suposava un 13% del total dels residus generats al municipi.

En el 2019 el percentatge de residus que es destinen al reciclatge al municipi arriba al 28,9%, una xifra que ha permès no només aquesta compensació dels costos del servei de recollida selectiva sinó també reduir el nombre de residus que es destinen a la incineració, els quals suposen també un cost pel consistori. Tot i això, el 2019, el cost de la incineració va ser encara de 956.303,34 euros, molt més baix que el 2013 quant superava el milió d'euros, però una xifra que confirma la necessitat de seguir fent feina per continuar fent créixer les xifres de reciclatge i alhora també conscienciar de la necessitat per de reduir la quantitat de residus que produïm en general.

En aquest sentit, l'Agenda 2030 ja encamina els seus objectius i propostes a aquest propòsit i dibuixa el full de ruta pel desenvolupament sostenible. En aquesta podem trobar, entre altres punts, la meta de reduir residus de forma considerable mitjançant activitats de prevenció, reducció i reciclatge. Avançar amb un model de producció i consum cap a una economia circular és el seu objectiu.

En la mateixa línia, la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears també estableix com a objectius en matèria de prevenció, reutilització i reciclatge reduir un 10% abans del 2021 la generació de residus respecte a l'any 2010 i abans d'aquesta mateixa data, augmentar, com a mínim, fins a un 50% per pes i per fracció els residus domèstics i comercials que es recolleixen de forma selectiva.

Al municipi, tot i que la xifra de reciclatge vagi per amunt, la de producció de residus també ha augmentat, concretament en un 9%, el que ens indica que tot i la feina, hem de seguir treballant per assolir aquests objectius definits a escala mundial.

És feina de tots poder aconseguir-ho. Uns objectius que no només ajudarien a reduir despesa municipal sinó que també es podrien veure reflectides en una rebaixa de la taxa de fems i evidentment, en una millor gestió de residus i qualitat ambiental per a contribuir en la lluita contra el canvi climàtic.


Data de publicació: 18/05/2020

 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es