Primera reunió del Consell Escolar Municipal de Son Servera

Primera reunió del Consell Escolar Municipal de Son Servera
El dilluns 16 de maig s'ha duit a terme la primera reunió del Consell Escolar Municipal de la Son Servera. L'acte, que ha tengut lloc a les Escoles Velles, ha estat presidit per la batlessa i presidenta del Consell, Natalia Troya, i per la regidora d'Educació, Dori Moreno.

 En aquesta primera reunió, els membres del Consell Escolar han pres possessió del seu càrrec després de la presentació institucional d'ambdues representats del consistori. El Consell està representat per membres de totes les entitats educatives del municipi: escoles, institut, associació de famílies, tècnics municipals i alumnes.

«Vàrem creure convenient crear un consell escolar municipal per tal de canalitzar la informació i treballar conjuntament en el disseny d'estratègies educatives municipals, com una eina de participació conjunta, amb la voluntat de ser un òrgan de consulta entre la comunitat educativa municipal i l'Ajuntament. Vull reiterar l'agraïment a tots i a totes perquè això ja sigui una realitat», va explicar la batlessa en la seva intervenció.

Una vegada constituït el Consell, la secretària del nou ens en va explicar l'organització i el funcionament i per començar ja se n'ha elaborat una proposta de calendari.

L'Ajuntament de Son Servera, des de l'Àrea d'Educació, té la intenció de poder resoldre els problemes que afecten el municipi en matèria educativa, per això la creació d'aquest Consell que pretén ser una via d'intercanvi entre els diferents sectors, alhora que vol poder adequar els recursos educatius a les característiques de cada entorn facilitant la resolució de problemes i les intervencions que s'hagin de dur a terme i mantenir un contacte directe i de participació entre el sector educatiu local, a fi de crear un marc d'intercanvi d'informació, d'estudi, de propostes i d'accions en matèria educativa.

D'aquí s'han d'extreure les propostes d'acord necessàries de col·laboració entre l'Administració educativa i l'Administració local, establir serveis educatius complementaris com ara les activitats extraescolars o dissenyar programes i actuacions de millora dels centres, a més de fomentar un àmbit tan important com la promoció de la coeducació i la igualtat de gènere, entre altres.

«És un dia important perquè per a la Regidoria d'Educació era una de les idees que ens quedava per posar en marxa aquest curs i un dels projectes que més entusiasme provoca entre els serveis educatius municipals i el consistori en general», va explicar Dori Moreno, regidora de l'àrea.

Durant aquesta primera reunió hi ha hagut en tot moment mot bona col·laboració entre tots els membres que el formen. En endavant, de forma ordinària, el Consell s'ha de reunir dues vegades a l'any, a principi i a final de curs.


Data de publicació: 17/05/2022

 

 
 

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies