Resultats enquesta de valoració de serveis de neteja i recollida de residus

4 fotografies

Resultats enquesta Son Servera

Resultados encuesta en Son Servera

Resultados encuesta en Son Servera.

Resultats enquesta Cala Millor

Resultados encuesta en Cala Millor

Resultados encuesta en Cala Millor.

Resultats enquesta Costa des Pins

Resultados encuesta en Costa des Pins

Resultados encuesta en Costa des Pins.

Resultats enquesta zona rústica

Resultats enquesta zona rústica

Resultats enquesta zona rústica.

4 fotografies

Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)

Telèfon: 971 567 002 | Fax: 971 568 101

ajuntament@sonservera.es - incidencies.portal@sonservera.es

Panel Cookies